Поліклінічна, стаціонарна, клініко-діагностична, консультативна