Педіатричне відділення розраховано на 10 ліжок, тут проводять кваліфіковане лікування дітей з різнобічною патологією органів дихання, травлення, сечостатевих органів, серцево-судинної системи, патологією нервової системи віком від народження до 18 років, які за станом здоров’я повинні бути під постійним спостереженням медичного персоналу.

У відділені проводиться повне клініко-лабораторне обстеження.

Це відділення в якому працюють досвідчені, кваліфіковані медичні працівники, які вміють працювати і контактувати з дітьми різного віку. Знайти підхід до хворої дитини не кожен зможе, але у них все вдається.

Головними функціями роботи відділення є:

  • надання висококваліфікованої медичної допомоги дітям;
  • упровадження в практику охорони здоров’я дитячого населення сучасних ме­тодів профілактики, діагностики та лікування;
  • удосконалення організаційних форм і методів лікувальної роботи;
  • підвищення санітарної культури дитячого населення та їх батьків.